Het begon in 2019 op een internationale youth camp in Le Mans, Frankrijk. Richting het einde van een samenkomst dienst werd een oproep gedaan voor degenen die hun leven in de handen van God wilde leggen door Christus te volgen en daarmee de weg van rechtvaardigheid die leidt naar eeuwig leven door vergeving van zonden (1 Johannes 1:8-10).Ik koos ervoor om naar voren te gaan, uit benieuwdheid. Als het echt was wat er allemaal werd verkondigt wilde ik daarachter komen. Eenmaal naar voren werd er met me gebeden met één van de ouderlingen. Dit waren personen in de leiderschap die al veel ervaring hadden.Op het moment dat ik uitsprak dat ik Jezus aanvaarde in mijn leven en dat ik de eeuwige weg van rechtvaardigheid wilde volgen kwam er een bovennatuurlijke kracht over me heen. Een warmte van top tot teen dat me tot mijn ziel raakte dat ik met niets anders dat ik ooit had ervaren in mijn leven kon vergelijken. Ik wist onbewust en bewust zonder twijfel dat het de visitatie van God moest zijn.

Dat is wanneer ik ongetwijfeld voor 100% wist dat de God van de Bijbel niet in de Bijbel is gebleven maar werkelijk levend is en ieder van ons persoonlijk kent en wetenschap heeft over elk detail van onze leven. Na deze gebeurtenis ervaarde ik bevestiging na bevestiging wat enige twijfel dat er niet was zou kunnen weghalen. Zieken die na meer dan 20 jaar genezen, uitdrijving van demonen, spreken in onbekende tongen, om er een paar te noemen (Markus 16:15-20).Als gevolg van deze realisatie besefte ik dat als de God van de bijbel werkelijkheid is, dat al het andere dat in de bijbel geschreven staat ook werkelijkheid moet zijn. Dit is niet iets kleins, niet iets om licht te nemen. Want als je werkelijk weet dat alles wat in de bijbel 100% realiteit is, veranderdt dat alles wat je tot nu toe in je leven tot je hebt genomen. Al onze persoonlijke ambities, passies, dromen, kennis, etc etc. Het is allemaal uiterst irrelevant en doet er niet toe als je niet eerst de realiteit van de bijbel tot je hebt genomen.Door de bijbel te lezen en te volharden in gebed ervaarde ik een verversing van mijn geest en een rust en vrede dat alleen maar van boven kan komen.

“Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.”
Filippenzen 4:7
“Want God wil dat alle mensen gered worden en het volgende zullen aannemen: er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt.”
– I Timotheüs 2:4-6
“Broeders en zusters, wij blijven hier op aarde vreemdelingen, gasten. Omdat ons werkelijke thuis bij de Here is, dring ik er bij u op aan niet toe te geven aan de slechte begeerten van deze wereld, die uw leven in gevaar brengen.”
– I Petrus 2:11
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© Cross Point Impact 2018
Top
Volg ons: