” Wij verkondigen Jezus Christus, de gekruisigde ” 1 Korintiërs 2:2

 

De boodschap van het Kruis staat centraal

“Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God.” 1 Korintiërs 1:18

Deze fundamentele boodschap moet niet alleen worden verkondigd voor de redding van alle mensen, maar ook voor de heiliging van gelovigen, zodat ze meer en meer op Jezus gaan lijken. Het breekt de barrières van ras, cultuur en denominatie af en verenigt het Lichaam van Christus.