Welkom bij CPK-Impact Eindhoven

CPK-Impact is een gemeenschap van mensen met diverse culturen, die samen één worden in Gods aanwezigheid.

Wij willen bewegen vanuit Gods liefde voor de mensen om ons heen en samen met jou Jezus leren kennen en Zijn plan voor je leven ontdekken.

Als interculturele gemeenschap willen we Gods veelkleurigheid en de diversiteit in de samenleving weerspiegelen.

De boodschap van het Kruis staat centraal

“Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde” 1 Korintiërs 2: 2

Deze fundamentele boodschap van het kruis moet niet alleen worden verkondigd voor de redding van alle mensen, maar ook voor de heiliging van gelovigen.
Het doorbreekt de barrières van ras, cultuur en denominatie.