Welkom bij CPK-Impact Eindhoven

CPK-Impact is een plek waar mensen vanuit alle natiën tezamen komen om één te worden in de aanwezigheid van God.

Wij zijn bewust multicultureel en intercultureel, en wij bestaan om de levens van mensen impact te geven door principes van het Koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid. Door de leiding van de Heilige Geest en het Woord van God willen we dat mensen Gods doel voor hun leven zullen ontdekken. Ons doel is om het Koninkrijk van God uit te breiden door het uitzenden van zijn discipelen lokaal, regionaal en globaal.

Als multiculturele gemeenschap willen we een afspiegeling zijn van Gods schepping en van de multiculturele samenleving.

De boodschap van het Kruis staat centraal

“Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God.” 1 Korintiërs 1:18

Deze fundamentele boodschap moet niet alleen worden verkondigd voor de redding van alle mensen, maar ook voor de heiliging van gelovigen, zodat ze meer en meer op Jezus gaan lijken. Het breekt de barrières van ras, cultuur en denominatie af en verenigt hen in het Lichaam van Christus.