Wat wij geloven

Wij geloven in één eeuwige God die bestaat uit drie Personen; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij geloven in de Vader; maker van alles wat zichtbaar en onzichtbaar is. Wij geloven dat Hij het universum onderhoudt en bestuurt volgens zijn goede plan.

Wij geloven in Zijn enige Zoon, Jezus Christus, geboren uit de Maagd Maria.

Wij geloven dat Hij lichamelijk op aarde heeft bestaan, volledig God en volledig mens.

Wij geloven dat Hij gekruisigd werd voor onze zonden, dat Hij stierf en begraven werd. Hij stond op uit de dood en steeg op naar de hemel.
Wij geloven in Zijn persoonlijke en toekomstige terugkeer naar de aarde.
Hij zal op een dag oordelen over de levenden en de doden.

Wij geloven dat er geen andere naam onder de hemel is waardoor de mens gered kan worden.

Wij geloven in de Heilige Geest, die gelovigen machtigt en bemoedigt in het dagelijks leven. Hij woont in het hart van gelovigen, overtuigt hen van de zonde en openbaart de Schriften.

Wij geloven in het Oude en Nieuwe Testament, het geïnspireerde woord van God.

Wij geloven dat redding (het eeuwige leven) een gratis geschenk is dat wordt aangeboden aan de mensheid door de genade van God; dat de doden lichamelijk zullen worden opgewekt en de gelovige verheven tot het eeuwige leven.

Wij geloven dat het hart van Christus voor alle mensen is om ze te redden.

 

Wij geloven dat het gebed van Jezus Christus (Johannes 17) verklaart eenheid onder gelovigen als de grootste uitdrukking van Gods liefde voor de wereld en de grootste getuige ervan.

Wij geloven in het patroon van de plaatselijke kerken in het Nieuwe Testament weerspiegelen deze eenheid en dat in deze kerken mensen van verschillende etniciteit en economische middelen volgden God samen als één.

Wij geloven dat het koninkrijk van de hemel niet gescheiden is etnische en economische lijnen. Daarom geloven wij dat lokaal kerken op aarde zouden dat ook niet moeten zijn.