Onze missie kan worden samengevat in 3 punten:

  • UITREIKEN: mensen bereiken door het Evangelie te verkondigen.
  • TOERUSTEN: mensen vormen om volgelingen van Jezus te zijn.
  • ZENDEN: gevormde mensen uitzenden om het Evangelie te verkondigen

In Johannes 17: 1-5 legt Christus duidelijk zijn missie uit. Hij werd de wereld ingezonden om hoop en het eeuwige leven te brengen aan de gehele mensheid, aan hen die zouden geloven. Het bereiken van de verlorenen is waar het allemaal over ging, en het blijft vandaag de passie van Zijn hart.