Onze visie begon in Eindhoven, de stad die door velen “de stad van het licht” wordt genoemd. Wij zien een opwekking voor Eindhoven waar alle volken samenkomen en Jezus erkennen als Heer en Redder. Wij geloven dat het licht van het koninkrijk van God zal schijnen vanuit Eindhoven naar heel Nederland en naar vele landen.

” Wij verkondigen Jezus Christus, de gekruisigde ” 1 Korintiërs 2:2

De boodschap van het Kruis staat centraal

“Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God.” 1 Korintiërs 1:18

Deze fundamentele boodschap moet niet alleen worden verkondigd voor de redding van alle mensen, maar ook voor de heiliging van gelovigen, zodat ze meer en meer op Jezus gaan lijken. Het breekt de barrières van ras, cultuur en denominatie af en verenigt het Lichaam van Christus.