Onze samenkomsten
Het doel van onze samenkomsten is om de Heer Jezus Christus te eren door lofprijs en aanbidding, gebed, elkaar ontmoeten en de prediking van het Woord van God. Dit kan allemaal nieuw voor je zijn, dus we willen graag een paar verzen uit de Bijbel citeren ter bevestiging van wat we doen.

 • Het woord van God
  De prediking van het woord van God is de focus van onze samenkomsten. Het Woord van God is de kracht van God voor onze redding en om ons in geloof te laten groeien. Romeinen 1: 16, 1 Korinthiërs 1:18
 • Lofprijs en aanbidding
  Tijdens Lofprijs en aanbidding eren we de Heer. Door onze liederen en onze gebeden verheerlijken we hem. We kunnen zingen met opgeheven handen om onze dankbaarheid en vreugde uit te drukken voor wie hij is en wat hij voor ons heeft gedaan.
  We zingen in verschillende talen, maar ook in tongen, de taal die God aan de gemeente heeft gegeven om Hem te prijzen en tot hem te bidden. 1 Korinthiërs 14: 14-15
 • Geestelijke gaven
  Geestelijke gaven zoals profetie, een woord van kennis, een woord van wijsheid of het spreken in tongen, interpretaties van tongen zijn onderdeel van onze samenkomsten. Het is door deze gaven van de Heilige Geest dat God een persoon of een gemeente aanmoedigt, opbouwt, waarschuwt en troost. 1 Korinthiërs 14: 1-4
 • Handen opleggen 
  We bidden door de handen op te leggen volgens de instructies van Jezus Christus en zijn leer. “… zij zullen de handen op de zieken leggen en zij zullen worden genezen” Markus 16:18, Handelingen 6: 6
 • Het gebed
  Gebed is een wapen in het dagelijks leven van de christenen. Soms kunnen we een collectief gebed doen: de hele gemeente bidt voor specifieke noden: ” Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan….”,Handelingen 4:24
 • Het avondmaal des Heren
  Tijdens onze samenkomsten delen we het Heilig Avondmaal, dat betekent voor de gemeente een identificatie met het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Door de maaltijd van de Heer te nemen, herinneren we ons zijn dood en kondigen we ook zijn terugkeer aan. 1 Korinthiërs 11:23-29
 • Offeranden
  We geven onze bijdrage voor het werk van de Heer in overeenstemming met wat we in ons hart hebben besloten. De Geest van God heeft een volledig leiding hierin. 2 Korinthiërs 9: 7
 • Identificatie met de dood en opstanding van Christus
  Wij geloven dat het christelijke leven een levenswandel is van identificatie met het kruis van Christus. “Wie achter me wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” Mattheüs 16:24