Onze activiteiten

Bijeenkomsten van de week

Naast de zondagsbijeenkomsten worden er elke dinsdagochtend om 11.00 uur een bidstond gehouden in verschillende huizen en op vrijdagavond om 20.00 uur in de kerk. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om christenen in staat te stellen elkaar beter te leren kennen, hun getuigenis te geven, aangemoedigd en onderwezen te worden in het woord van God. Handelingen 2:42

De leer van de Bijbel

We geven bijbelklassen zodat christenen groeien in hun geloof en gevestigd worden op het fundament van het woord van God. Psalmen119: 105

Kinderen

Om de kinderen Jezus te laten leren kennen en te laten bloeien, staat “de kinderkerk” open voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Ze zingen, bidden en de Bijbel wordt hun geleerd.

Jongeren

De jongeren ontmoeten elkaar op één zaterdag in de maand: ze delen het woord van God, zij prijzen de Heer samen en doen verschillende activiteiten. Het is ook een moment voor hen om hun ervaringen te delen.