Crosspoint Kingdom Impact kan haar missie volbrengen dankzij de giften die zij ontvangt.
Wil jij meewerken aan de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde?
Wil jij meewerken aan de vorming van nieuwe, interculturele geloofsgemeenschappen in Eindhoven?
Je kan een gift overmaken.
Dat kan hieronder via iDeal.

Maak je liever zelf een gift over via de bank? Dat kan ook. Stort je bijdrage op
IBAN NL70 RABO 0115 6000 00 t.n.v. Crosspoint Kingdom Impact, Eindhoven.

Doneren € -