Onze visie kan worden samengevat in deze 3 punten:

  • Samen God aanbidden
  • Samen wandelen met God
  • Samen God dienen

Onze visie begon in Eindhoven, de stad die door velen “de stad van het licht” wordt genoemd. Wij zien een opwekking voor Eindhoven waar alle volken samenkomen en Jezus erkennen als Heer en Redder. Wij geloven dat het licht van het koninkrijk van God zal schijnen vanuit Eindhoven naar heel Nederland en naar vele landen.