Crosspoint Kingdom Impact

Is een plek waar mensen vanuit alle natiën tezamen komen om één te worden in de aanwezigheid van God.
Wij zijn bewust multicultureel, en wij bestaan om de levens van mensen impact te geven door de waarden en normen van het Koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid. Met de hulp van de Heilige Geest en het Woord van God willen we dat mensen Gods doel voor hun leven zullen ontdekken.
Ons doel is om het Koninkrijk van God uit te breiden door het uitzenden van discipelen lokaal, regionaal en globaal.

Waarom een multiculturele kerk?

  • De tijd waarin we leven vraagt ernaar.
  • De hemel is multicultureel (Openb. 5:9)
  • De demografie van onze stad verandert. Meer diverse kerken zijn nodig omdat diversiteit aan het groeien is en immigratie aan het toenemen is. Immigranten vormen momenteel meer dan 35.8% van de populatie in Eindhoven.
  • Een multiculturele kerk die zowel divers als verenigd is in Christus brengt grote glorie aan God, vooral als wij elkaar liefhebben (Joh. 13:35; Joh. 17: 20-23)
  • Veel mensen vallen door kerkscheuringen. Er zijn groepen mensen die niet passen in de traditionele categorieën van kerken. Het kan zijn dat je eenzaam bent en zoekt naar een plek waar je thuis hoort. Het kan ook zijn dat je zoekt naar gelegenheden om gehoord en bemoedigd te worden door anderen.
  • CPK-Impact wil een familie zijn voor iedereen in breedste zin van het woord.